Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028

  28/04/2023

Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì đối với ông Nguyễn Việt Dũng:

  • Sinh ngày: 12/04/1983
  • CMND số : 121481098 cấp ngày 22/01/2018 tại CA Bắc Giang
  • Quê quán: Thạch Thất, Hà Tĩnh
  • Hộ khẩu thường trú: P Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 Ông Nguyễn Việt Dũng có trách nhiệm điều hành các hoạt động của HĐQT Công ty kể từ ngày 28/04/2023 và được hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

Hình ảnh HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (lần lượt từ trái sang: Ông Khúc Hà Dũng, ông Nguyễn Việt Dũng, ông Lý Nam Ninh) chi tiết tại đây

Bình luận