Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028

  09/11/2023

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty, các Ông/ Bà đã trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Bình luận