Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT lâm thời

  01/07/2022

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy- Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT lâm thời đến khi tổ chức ĐHCĐ lần 2

chi tiết tại đây

Bình luận