Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc sản xuất

  03/04/2023

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc sản xuất công ty cổ phần May Thanh Trì đối với bà Phan Thị Lương kể từ ngày 03/04/2023:

  • Sinh ngày: 14/06/1974
  • CCCD số: 001174026057 cấp ngày 15/04/2021 tại Cục Cảnh sát
  • Quê quán: Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa
  • Hộ khẩu thường trú: Việt Yên, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

chi tiết tại đây

Bình luận