Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

CBTT vv kí Hợp đồng kiểm toán năm 2021

  31/12/2021

Ngày 31/12/2021, công ty cổ phần May Thanh Trì đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (Hợp đồng số 89/2021/HĐ-AVI-TC1)

chi tiết tại đây
 

Bình luận