Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

  17/04/2023

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì, HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo số 01/2023/TB-HĐQT ngày 05/04/2023 gửi Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hết thời hạn quy định (16h30 ngày 17/04/2023), Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và  như sau:

  1. Công ty TNHH FINSTA, số ĐKSH 0102024225 cấp ngày 25/01/2022 hiện đang sở hữu 485.000 cổ phần (tương đương 24.25% vốn điều lệ) Công ty cổ phần may Thanh Trì tính đến ngày 03/04/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội), đề cử :

STT

Họ và tên

Vị trí ứng cử

1

Khúc Hà Dũng

HĐQT

2

Trịnh Quốc Khánh

BKS

3

Lê Thị Hồng Nhung

BKS

                 (Có sơ yếu lý lịch của  các ứng cử viên kèm theo)

  1. Công ty Cổ phần Sông Đà 19, số ĐKSH 0400450691 cấp ngày 14/11/2019 hiện đang sở hữu 483.200 cổ phần (tương đương 24.16% vốn điều lệ) Công ty cổ phần may Thanh Trì tính đến ngày 03/04/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội), đề cử :

STT

Họ và tên

Vị trí ứng cử

1

Nguyễn Việt Dũng

HĐQT

2

Lý Nam Ninh

HĐQT

3

Vũ Thị Hồng Hạnh

BKS

                 (Có sơ yếu lý lịch của  các ứng cử viên kèm theo)

chi tiết tại đây

Bình luận