Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Danh sách ứng viên ứng cử Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028

  31/10/2023

Danh sách ứng viên ứng cử Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028

chi tiết tại đây

chi tiết tại đây (2)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ

Trình độ chuyên môn

Nơi

công tác

1

Ông Đặng Anh Tuấn

20/03/1980

P604, CT1, Linh Đàm, Hà Nội

Cử nhân kinh tế

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội

2

Ông Nguyễn Đình Tú

23/08/1980

Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Cử nhân kinh tế

Công ty TNHH Vải giầy Thanh Cường

3

Ông Nguyễn Ngọc Quang

16/08/1991

Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Cử nhân kinh tế

Công ty TNHH Vải giầy Thanh Cường

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả