Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Miễn nhiệm người nội bộ

  21/09/2020

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Kim Hoàng- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 15/09/2020.

Chi tiết tại đây
 

Bình luận