Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm TP kế toán

  31/07/2023

Miễn nhiệm ông Lý Nam Ninh - Phó Tổng Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng phòng kế toán công ty cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày  01/ 08/ 2023.

Lý do: Tập trung đảm nhiệm công việc của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

chi tiết tại đây

Bình luận