Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn họp ĐHCĐ 2020

  12/05/2020

Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (trước 30/06/2020)

chi tiết tại đây

Bình luận