Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Thay đổi nhân sự- Chủ tịch HĐQT

  09/11/2022

Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng- thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 09/11/2022.

chi tiết tại đây

Bình luận