Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Thay đổi nhân sự- Giám đốc công ty

  22/08/2022

Từ ngày 18/08/2022, HĐQT công ty quyết định :

- Miễn nhiệm Giám đốc Nguyễn Quang Huy

- Bổ nhiệm Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Oanh

- Bổ nhiệm Trợ lý chủ tịch Lý Nam Ninh

chi tiết tại đây

Bình luận