Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Thay đổi nhân sự- Thành viên HĐQT-BKS

  09/11/2022

Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng, ông Lý Nam Ninh là thành viên HĐQT công ty cổ phần May Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 02/11/2022

Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Khánh là trưởng BKS công ty cổ phần May Thanh Trì nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 02/11/2022

chi tiết tại đây

Bình luận