Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Thay đổi nội dung trong Giấy đăng kí doanh nghiệp

  03/08/2022

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần May Thanh Trì, đăng kí thay đổi lần thứ 5 ngày 02 tháng 08 năm 2022 do:

Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của công ty.

chi tiết tại đây

Bình luận