Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2023

  15/09/2023

Công ty Cổ phần May Thanh Trì xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2023.
  • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2023.
  • Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần May Thanh Trì
  • Nội dung họp:
  • Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
  • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo./.

chi tiết tại đây

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả