Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Thông báo ngày chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019

  30/03/2019

- Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 vào cuối tháng 04 năm 2019 hoặc đầu tháng 05 năm 2019
- Ngày chốt DSCĐ có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019 là 22/04/2019

Xem chi tiết tại đây

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả