Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Thông báo ngày chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020

  04/03/2020

-Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 vào tháng 04 năm 2020
- Ngày chốt DSCĐ có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 là 01/04/2020

xem chi tiết tại đây

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả