Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Thông báo thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

  24/05/2021

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19  diễn biến phức tạp và tuân thủ theo chỉ thị số 15/CT-TTg về việc Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Công ty cổ phần May Thanh Trì xin được trân trọng thông báo:

  • Dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/06/2021.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự kiện bất khả kháng của dịch bệnh dẫn đến sự bất tiện này. Kính mong nhận được sự thông cảm và sự sẻ chia của Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19  diễn biến phức tạp và tuân thủ theo chỉ thị số 15/CT-TTg về việc Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Công ty cổ phần May Thanh Trì xin được trân trọng thông báo:

  • Dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/06/2021.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự kiện bất khả kháng của dịch bệnh dẫn đến sự bất tiện này. Kính mong nhận được sự thông cảm và sự sẻ chia của Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19  diễn biến phức tạp và tuân thủ theo chỉ thị số 15/CT-TTg về việc Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Công ty cổ phần May Thanh Trì xin được trân trọng thông báo:

  • Dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/06/2021.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự kiện bất khả kháng của dịch bệnh dẫn đến sự bất tiện này. Kính mong nhận được sự thông cảm và sự sẻ chia của Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty.

chi tiết tại đây

Bình luận