Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

  09/03/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì dự kiến tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần May Thanh Trì. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 03 tháng 04 năm 2023.

 

Vậy Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo để Quý cổ đông được biết.

 

Trân trọng!

chi tiết tại đây

Bình luận