Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Biên bản Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

  30/06/2022
  • Do thiếu thông tin của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị mới nên Đại hội biểu quyết 100% dừng Đại hội để bổ sung thông tin các ứng cử viên.
  • Đại hội lần tiếp theo sẽ được tiến hành trước ngày 29/07/2022
  • chi tiết tại đây

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả