Công ty cổ phần May Thanh Trì

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

1. Quá trình phát triển:

Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì được thành lập tháng 12 năm 1992, chính thức đi vào hoạt động tháng 5 năm 1993. Quy mô ban đầu gồm 4 chuyền sản xuất tại Phân xưởng may 1 và một số cán bộ quản lý, tổng số lao động là 320 người. Hình thức trả lương theo công nhật với 7.000 đồng/ngày công.

Tháng 5 năm 1994, Xí nghiệp thành lập thêm Phân xưởng may 2 với 4 chuyền sản xuất. Lúc này toàn xí nghiệp có 2 Phân xưởng sản xuất với 8 chuyền may và 5 phòng ban, tổng lao động là 870 người.

Năm 1995 Xí nghiệp đầu tư thêm 1 Phân xưởng thêu phục vụ sản xuất, tổng số lao động là 875 người.

Theo quyết định số 2032/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì chính thức được thành lập. Trong năm Xí nghiệp mở rộng thêm Phân xưởng may 3, tổng số lao động lúc này là 989 người.

Năm 1997 Xí nghiệp đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất tại Phân xưởng may 2, tổng lao động lúc này là 1.054 người.

Năm 1998 Xí nghiệp đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất tại Phân xưởng may 1, tổng lao động lúc này là 1.127 người.

Năm 1999, Xí nghiệp đi vào đầu tư chiều sâu, trang bị thêm máy móc thiết bị, thành lập thêm phòng KCS, tổng lao động lúc này là 1.130 người.

Tháng 9 năm 2000, Xí nghiệp được 2 tổ chức quốc tế là QMS và QUACERT cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002.

Năm 2002, Xí nghiệp mở rộng sản xuất thêm Phân xưởng may 3, chuyên sản xuất hàng dệt kim, thu hút thêm 400 lao động, nâng tổng số lao động lên 1.480 người.

Năm 2003, Xí nghiệp thành lập thêm Phân xưởng may 4 chuyên sản xuất hàng dán váo tháng 10, thu hút thêm trên 300 lao động. Cũng trong năm Xí nghiệp đã chuyển đổi thành công Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT chứng nhận.

Năm 2006, Xí nghiệp tích hợp thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và SA 8000.

Song song với quá trình phát triển về sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách của Xí nghiệp đối với người lao động ngày càng được hoàn thiện, thu nhập của ngườ lao động ngày càng được nâng cao.

Tháng 4 năm 2008, Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh trì chuiyeern đổi thành Công ty cổ phần May Thanh Trì .

2. Các hoạt động phong trào:

Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của Công ty duy trì các phong trào như:

 • Phong trào thi đua trong lao động sản xuất;
 • Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật;
 • Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Công ty và Thành phố;
 • Phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”;
 • Phong trào “An toàn vệ sinh lao động – Xanh sạch đẹp”;

Các hoạt động phong trào đều được phát động, tổng kết, đánh giá, động viên khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

3. Những thành tích đã đạt được

Với nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB-CNV, Công ty đã đạt được những thành tích đáng kể trong sản xuất và các phong trào thi đua. Cụ thể:

 • Huân chương lao động hạng III của Thủ tướng chính phủ năm 1999.
 • Bằng khen của Chính phủ về công tác sản xuất kinh doanh năm 2002.
 • Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về công tác bảo hộ lao động năm 2002.
 • Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Xanh sạch đẹp, An toàn vệ sinh lao động” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam năm 2002.
 • Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội về công tác thi đua năm 2003.
 • Huân chương lao động hạng II của Chủ tịch nước năm 2004
 • Đơn vị quyết thắng trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Thành phố Hà Nội liên tục trong nhiều năm.
 • Nhiều bằng khen, cờ thi đua khác của các Ban nghành và Thành phố.
 • Sản phẩm của Công ty tham gia các Hội chợ luôn được Huy chương vàng, cúp Sen bạc… với các sản phẩm như Jaket, Bộ bảo hộ lao động…  

Chứng chỉ

Các chứng chỉ đã đạt được trong quá trình hoạt động sản xuất

Chứng nhận
Cúp vàng ISO 2005

Doanh nghiệp Việt Nam
Uy tín - Chất lượng 2005

Chứng nhận
Chất lượng Việt Nam 2006

Quality Management
Systems

Bằng khen từ
UBND TP. Hà Nội 2012

Bằng khen từ
UBND TP. Hà Nội 2013

Chứng nhận
Cúp vàng ISO 2006

Doanh nghiệp Việt nam
Uy tín - Chất lượng 2006

Doanh nghiệp đạt
Giải thưởng Phát triển
Bền vững

Giấy khen từ BCH
Công đoàn Ngành Dệt may
Hà Nội

Chứng nhận Nâng cao
Hiệu quả và Điều kiện
lao động

Study Mission to Vietnam on Investment Environment for the Clothing Industry

Con số ấn tượng

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những con số đầy ấn tượng

Số Năm Hoạt Động
0 +
Tổng Số Công Nhân
0 +
Dây Chuyền Sản Xuất
0
Sản Phẩm

Đa sản phẩm

Bộ máy tổ chức

Executive
board

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

GENERAL DIV
MANAGER

ACCOUNTING MANAGER

ADMINISTRATION MANAGER

WORKSHOP
MANAGER

Executive
board

BOARD OF DIRECTORS

DIRECTORS

VICE DIRECTORS

GENERAL DIV
MANAGER

ACCOUNTING MANAGER

ADMINISTRATION MANAGER

WORKSHOP
MANAGER

head