Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

  30/12/2022

 Ngày 30/12/2022, công ty cổ phần May Thanh Trì đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (Hợp đồng số 106/2022/HĐ-AVI-TC1).

chi tiết tại đây

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả