Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

TB trả cổ tức năm 2018

  20/05/2019

Công ty CP May Thanh Trì thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 là ngày 10/06/2019

            - Tỷ lệ thực hiện: 2% / cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 200 đồng )

- Ngày thanh toán: 20/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

            - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

            - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty cổ  phần may Thanh Trì, địa chỉ: Lô 1 CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội, vào các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ 20/08/2019 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

xem chi tiết tại đây

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả