Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2024!

Không có giới hạn nào cho phụ nữ. Chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ và trở thành bất kỳ ai mà ta hằng mong ước.

Công ty cổ phần May Thanh Trì chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2024!

13/03/2024

head