Nghị quyết HĐQT vv Góp vốn thành lập doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ sẽ thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn thành lập doanh nghiệp để thực hiện các kế hoạch kinh doanh, cụ thể như sau: Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tên công ty: Tên công ty viết bằng tiếng […]

Nghị quyết HĐQT vv sửa chữa, cải tạo nhà xưởng

Thông qua triển khai việc thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất của công ty cổ phần May Thanh Trì tại địa chỉ Lô 1 – CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội như sau: Tổng mức vốn đầu tư: dự kiến 4.000.000.000 […]

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024           Kính gửi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ         Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm […]

Nghị quyết HĐQT vv ký kết Hợp đồng giá trị lớn

Thông qua việc công ty cổ phần May Thanh Trì quyết định kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty GAWOO CO.,LTD (Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 01/GAWOO-TTG/2024 ngày 22/03/2024) với giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại Báo […]

head