Báo cáo thường niên năm 2019

Do diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, tuân thủ chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ, công ty đã thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sang tháng 5/2020, nên các công tác sắp xếp thời gian chuẩn bị báo cáo và trình ký bị gián đoạn. Đồng thời, công ty cũng phải tập trung tổ chức sắp xếp nhân sự duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Do đó, công ty đã chậm trễ trong việc thực hiện công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019.

Kính mong Quý cơ quan và cổ đông thông cảm, xin trân trọng cảm ơn!

chi tiết tại đây

09/06/2020

head