Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty cổ phần May Thanh Trì đối với bà Phạm Thị Hường kể từ ngày 03/01/2023

chi tiết tại đây

03/01/2023

head