Đính chính Nghị quyết Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngày 22/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Thanh Trì đã họp và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Công ty đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT tại website của Công ty và của Sở GDCK theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện in ấn, công bố tài liệu Nghị quyết họp HĐQT, do lỗi cập nhật, in ấn tài liệu dẫn đến nội dung của Nghị quyết chưa cập nhật hết nội dung HĐQT thông qua. Do vậy, Công ty Cổ phần May Thanh Trì xin đính chính nội dung thông tin của Nghị quyết HĐQT và công bố lại Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT. Chi tiết nội dung Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT cập nhật được đính kèm tại công văn này.

chi tiết theo file đính kèm

đính chính NQ Thông qua hs chào bán cp- đã ký

25/04/2024

head