Giải trình chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2023

Kính gửi:   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

    Quý cổ đông

Tên Công ty: Công ty cổ phần may Thanh Trì

Mã chứng khoán: TTG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN3, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0349.582.229               Fax: 024.38619953

Ngày 09/05/2024 Công ty cổ phần may Thanh trì đã nhận được Công văn số 1084/SGDHN-QLNY ngày 03/05/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, bằng công văn này, Chúng tôi xin được giải trình lý do gửi chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023 với Quý cơ quan như sau:

Theo quy định tại khoản 2 điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty phải công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2023 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố BCTC năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, Công ty đã nhầm lẫn điều kiện công bố thông tin về ngày công bố chỉ cần không vượt quá điều kiện 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính là hợp lệ. Do đó, ngày 19/04/2024, Công ty đã công bố Báo cáo thường niên năm 2023 qua hệ thống CIMS của Sở GDCK Hà Nội và trang thông tin điện tử của công ty (theo đường dẫn: https://hapro.com.vn/bao-cao-thuong-nien-nam-2023/) – có tài liệu chứng minh kèm theo.

chi tiết theo file đính kèm

200108090335

09/05/2024

head