Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc sản xuất

Miễn nhiệm bà Phan Thị Lương – Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần May Thanh Trì từ ngày 16/12/2023

chi tiết tại đây

16/12/2023

head