Nghị quyết HĐQT vv Góp vốn thành lập doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ sẽ thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn thành lập doanh nghiệp để thực hiện các kế hoạch kinh doanh, cụ thể như sau:

  1. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
  2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ PHÚ THỌ

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

THANH TRI PHU THO GARMENT JOINT STOCK COMPANY

  1. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 9, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
  2. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
  3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
  4. Tổng số lượng cổ phần: 1.000.000 cổ phần
  5. Hình thức góp vốn: Bằng tiền mặt: 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng
  6. góp vốn tl May TT-PT- đã ký

15/04/2024

head