Nghị quyết HĐQT vv ký Hợp đồng gia công may với công ty con

  • Thông qua việc thực hiện kí kết Hợp đồng gia công may với Công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ (là công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì) theo Dự thảo Hợp đồng đính kèm và giá trị của mỗi Phụ lục Hợp đồng đảm bảo dưới 35% tổng giá trị tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính năm 2023 (dưới 4 tỷ đồng).
  • HĐQT giao và ủy quyền cho ông Lý Nam Ninh – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để ký kết Hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật
  • chi tiết theo file đính kèm
  • NQ vv ký hđ gia công may với cty con- đã ký

30/05/2024

head