Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2022 (1)

          Kính gửi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

– Thời gian: 14h ngày 02/11/2022

– Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì

– Địa chỉ: Lô 1- CN3 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Huyện Thanh Trì – Hà nội

Bộ tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2022 chi tiết tại đây

12/10/2022

head