Thay đổi nhân sự- Phó giám đốc kiêm TP kế toán

Bổ nhiệm ông Lý Nam Ninh là Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế toán công ty cổ phần May Thanh Trì thay bà Phan Thị Nguyệt Anh kể từ ngày 29/09/2022

chi tiết tại đây

30/09/2022

head