Thế chấp Tài sản của Công ty, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc để vay vốn ngân hàng VCB

Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì sử dụng các tài sản hợp pháp của Công ty, các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc làm tài sản đảm bảo để thực hiện vay vốn lưu động tại Ngân hàng Vietcombank với hạn mức tối đa 05 tỷ đồng.

chi tiết tại đây

06/06/2023

head