Thông báo mời họp+ Tài liệu Đại hội cổ đông 2020

Kính gửi Quý cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian: 14h ngày 22/05/2020

– Địa điểm: Công ty cổ phần May Thanh Trì, lô 1 CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Giấy mời họp, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được công ty gửi cho Quý cổ đông bằng đường bưu điện, nếu đến ngày họp Quý cổ đông vẫn chưa nhận được, vui lòng mang chứng minh thư nhân dân đến để công ty xác nhận.

Trân trọng!

Chi tiết tại đây

13/05/2020

head