Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHCĐ lần 2 năm 2022 (1)

ĐHCĐ lần 2 năm 2022 của công ty cổ phần May Thanh Trì sẽ được tổ chức vào 14h ngày 28/07/2022.

chi tiết tại đây

06/07/2022

head