Thông báo v/v Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty cổ phần May Thanh Trì thông báo thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: từ tháng 4/2020 sang tháng 5/2020.

Xem chi tiết tại đây

23/04/2020

head