Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty TNHH Vải giầy Thanh Cường đại diện bởi ông Nguyễn Đình Tú – thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty TNHH Vải giầy Thanh Cường đại diện bởi ông Nguyễn Đình Tú (Giám đốc công ty TNHH Vải giầy Thanh Cường) – thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì (Hợp đồng số 01/TC-TTG/2023 ngày 05/05/2023)

chi tiết tại đây (1)

chi tiết tại đây (2)

11/11/2023

head