Trao quà Tết xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 02/02/2024, Ban Lãnh đạo công ty cổ phần May Thanh Trì đã thực hiện chương trình Trao quà Tết Xuân Giáp Thìn năm 2024 cho toàn thể CBCNV công ty.

 

02/02/2024

head