Nghị quyết HĐQT vv ký Hợp đồng gia công may với công ty con

Thông qua việc thực hiện kí kết Hợp đồng gia công may với Công ty cổ phần May Thanh Trì Phú Thọ (là công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì) theo Dự thảo Hợp đồng đính kèm và giá trị của mỗi Phụ lục Hợp đồng đảm bảo dưới 35% tổng […]

Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. Công ty đã thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội và nhận được giấy xác nhận ngày […]

Giải trình vv chậm công bố thông tin bất thường

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 và Điều 15 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện. Ngoài ra, […]

Giải trình chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2023

Kính gửi:   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước                   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội     Quý cổ đông Tên Công ty: Công ty cổ phần may Thanh Trì Mã chứng khoán: TTG Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN3, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, […]

head