Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024           Kính gửi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ         Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm […]

NQ vv chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

nq ngày đkcc thq tham dự đh 2024- đã ký THÔNG BÁO (V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì   Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024 […]

head