Nghị quyết vv chi lương tháng 13 năm 2023 và thưởng Tết năm 2024

Thông qua việc chi tháng lương thứ 13 năm 2023 và thưởng tết năm 2024 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty cổ phần may Thanh Trì, cụ thể như sau: Tổng số tiền chi dự kiến : 1.450.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng). Nguồn tiền thưởng: Ứng trước Doanh […]

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

chi tiết tại đây  Mã chứng khoán: TTG Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 cổ phiếu Số lượng đã thực hiện: 50.000 cổ phiếu Thời gian thực hiện: từ ngày 10/01/2024 đến ngày 23/01/2024 Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 50.000 cổ […]

Kí hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Ngày 29/12/2023, công ty cổ phần May Thanh Trì đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (Hợp đồng số 122/2023/HĐ-AVI-TC1). chi tiết tại đây

head